top of page
ค้นหา

5 วิธีการป้องกันไม่ให้บัญชี digital banking ของคุณถูกแฮก  1. เช็คและอย่าเมินการแจ้งเตือน ถ้ามีอีเมล์มาว่าบัญชีคุณมีปัญหาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นแฮกเกอร์และติดต่อร้านค้าเพื่อเช็คข้อมูล

  2. สังเกตและระวัง link แปลกๆ 

  3. สังเกตและระวังข้อความและ SMS แปลกๆ

  4. สังเกตและระวังคนโทรมาบอกว่าบัญชีคุณมีปัญหาและต้องแก้ไขข้อมูล ให้ข้อเบอร์บริษัทเขาแล้วเราเป็นคนโทรกลับไปเองเพื่อจะเช็คว่าเป็นบริษัทนั้นจริงไหม

  5. ตรวจบัญชีอย่างสม่ำเสมอและให้สังเกตธุรกรรมแปลกๆ เวลาแปลกๆ หรือร้านค้าแปลกที่เราไม่รู้จักหรือไม่คุ้น

อีกอย่างการหาซอฟแวร์ INTERNET SECURITY ดีๆจะช่วยกรองและกำจัดให้ท่านได้

AUTHOR : KENNY

DATE : 7-APR-2020

bottom of page