ค้นหา

BOTNET คืออะไร? ป้องกันได้อย่างไร?


BOTNET หรือ roBOT NETwork เป็นภัยคุกคามต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ ซึ่งมิจฉาชีพเขียนโปรแกรมบอตเน็ตนี้ถูกเขียนโดยมิจฉาชีพโดยใช้เทคนิคการโจมตีเครือข่ายด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ที่ซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลาย