top of page
ค้นหา

Ransomware คืออะไร ? มีวิธีป้องกันอย่างไร?ทำความรู้จักภัยไซเบอร์ชนิดต่างๆ เรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนต้องรู้!!

"มัลแวร์เรียกค่าไถ่" (Ransomware) คืออะไร? และมีวิธีป้องกันการโดนโจมตีจากมัลเเวร์ชนิดนี้ อย่างไรบ้าง?bottom of page