ค้นหา

TROJAN HORSE คืออะไร?

🛡ทำความรู้จักภัยไซเบอร์ชนิดต่างๆ เรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนต้องรู้!!

"ม้าโทรจัน" (Trojan Horse) คืออะไร และป้องกันอย่างไร?