top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. 
  • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยเเล้ว เราจะจัดส่ง Key code ให้ท่านทางอีเมลภายใน 3 วัน 
  • หากลูกค้าเปิดใช้ Key code แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
bottom of page